Meny

Integritetspolicy och information om behandlings av dina personuppgifter


Såhär behandlar FönsterFint i Skåne AB dina personuppgifter

FönsterFint samlar in och använder personuppgifter från de personer som interagerar med oss som kund/leverantör. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehöriga eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, personnummer etc.


Hur samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi har eller får uppgifter från våra kunder och leverantörer såsom kontaktpersoner andra kontaktuppgifter m.m. Det kan även hända att vi delar den informationen som du uppger med tredje part, såsom våra underleverantörer, om du till exempel beställer något som de ska leverera till.


Vilken typ av information samlar vi in?

När du blir kund eller vi få offerter från Fönsterfint i Skåne AB, kan vi komma att samla in följande:
För- och efternamn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Personnummer


Identifiering och kontakt

Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal.
Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande offert/order leverans, och erbjudanden.


Genomförande av köp/beställning

Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt.
Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).


Säkerhet och rättsliga förpliktelser

Vi behöver även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång.
Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring. Vi är skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.


Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Kundinformation sparas så länge du är kund hos FönsterFint och under garantitiden. Kundinformationen sparas för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. FönsterFint använder sig av trovärdiga program och antivirusprogram, för att säkra vår IT-miljö från intrång och yttre hot.


Policyer och riktlinjer

Inom FönsterFint finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom FönsterFint ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.


Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:


Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta oss för att få hjälp.


KONTAKTUPPGIFTER

Fönsterfint i Skåne AB
Hembygdsgatan 2
26436 Klippan
Tele: 0435-103 80
E-post: info@fonsterfint.se
Orgnr: 559041-9239

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.