Meny

Ångerrätt och reklamation

Varje produkt är skräddarsydd för din räkning och då gäller ingen ångerrätt enligt Distans-och hemförsäljningslagen (2005:59).

Synliga fel som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen, ska anmälas till oss innan produkten monteras och senast inom fem (5) dagar efter leveransmottagning.

Reklamationsrätt gäller inte om skadade produkter monteras utan godkännande från Fönsterfint. Monterade produkter som är transportskadade går ej att reklamera.